USG metodą Dopplera w okresie ciąży


Wykonanie USG metodą Dopplera, to zaawansowane metoda badania ultrasonograficznego, która pozwala zmierzyć prędkość przepływu krwi w naczyniach matki i dziecka.

USG metodą Dopplera w okresie ciąży

Wykonanie USG metodą Dopplera, to zaawansowane metoda badania ultrasonograficznego, która pozwala zmierzyć prędkość przepływu krwi w naczyniach matki i dziecka. Wykonywane jest w drugiej połowie trwania ciąży, zazwyczaj około 26 tygodnia.

Prawidłowy przepływ krwi jest wyznacznikiem transportu tlenu, a tym samym niezbędnych składników odżywczych. Jest niezwykle pomocnym badaniem przy wykrywaniu schorzeń typowych dla ciąży np. gestozy. Niekiedy udaje się przewidzieć wcześniej wystąpienie objawów chorobowych bądź zaburzeń – nawet 2 3 tygodnie. Jest zatem uzupełnieniem rutynowych badań krwi, moczu i ciśnienia tętniczego w okresie ciąży.

Jest też skutecznym badaniem podczas ciąży tzw. „wysokiego ryzyka”, czyli gdy wcześniejsze ciąże u kobiety zakończyły się niepowodzeniem, jeśli kobieta ma więcej niż 35 lat, w przypadku konfliktu serologicznego lub w przypadku ciąży mnogiej.Szczególne przesłanki do wykonania USG naczyniowego metodą Dopplera to: zaburzenia wzrostu dziecka, mała ilość wód płodowych, podejrzenie choroby lub wady rozwojowej u dziecka, zaburzenia akcji serca dziecka, przedwczesne skurcze porodowe, infekcje, choroby występujące u matki np. cukrzyca, nadciśnienie.

Badanie wygląda podobnie jak każde inne badanie USG. Na powierzchnię brzuch nakłada się żel umożliwiający przesuwanie głowicy i przechodzenie ultradźwięków. Następnie głowicę prowadzi się po powierzchni brzucha.