Opis badania USG narządu rodnego


Opis badania ultrasonograficznego narządów płciowych powinien zawierać przede wszystkim dane personalne osoby badanej tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel pacjentki.

Opis badania USG narządu rodnego

Opis badania ultrasonograficznego narządów płciowych powinien zawierać przede wszystkim dane personalne osoby badanej tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel pacjentki. Następnie datę wykonania oraz podpis i stempel osoby wykonującej badanie.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca także umieszczenie informacji o nazwie aparatu oraz rodzaj i częstotliwość głowic, którymi badanie zostało wykonane. Ponadto rozpoznanie wstępne lekarza kierującego oraz datę ostatniej miesiączki. Z kolei lekarz opisuje szczegółowo poszczególne elementy narządu rodnego kobiety: trzon macicy, endometrium, szyjkę macicy oraz jajniki.Opis macicy powinien określać jej wielkość tj. wymiary wyrażone w mm, położenie, kształt, echogeniczność oraz ewentualne nieprawidłowości np. mięśniaki, guzy. Badając endometrium należy wziąć pod uwagę grubość w najszerszym jej miejscu, echogeniczność, zarys oraz opisać zauważoną nieprawidłowość.

Ocena jajników to przede wszystkim określenie ich wymiarów (prostopadłe lub objętościowe), echogeniczność, pęcherzyki i dostrzeżone nieprawidłowości takie jak guzy, torbiele (struktura, wymiary), przegrody, wyrośla brodawkowate, płyn w jamie otrzewnej.

Lekarz wykonujący badanie powinien zwrócić uwagę na wszelkie zmiany patologiczne np. torbiele około jajnikowe, wodniaki jajowodu, ciąża ektopowa i inne niepokojące zmiany. W przypadku zmian o charakterze czynnościowym zalecane jest ponowne badanie po miesiączce.