Jak działa USG


Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania tkanek miękkich w czasie rzeczywistym.

Jak działa USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania tkanek miękkich w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości rzędu MHz, wytworzone wskutek efektu piezoelektrycznego odwrotnego. Cechą charakterystyczną badania USG ginekologicznego jest brak możliwości zobrazowania struktur kostnych i wypełnionych powietrzem (np. płuc) ze względu na to, jak rozchodzą się fale akustyczne.Zjawiskiem, na jakim opiera się ultrasonografia, jest zjawisko odbicia fali akustycznej na granicy ośrodków (poszczególnych tkanek, które charakteryzują się różną gęstością). Odbita fala, powracając do głowicy, jest rejestrowana i analizowana pod kątem intensywności (amplitudy) i czasu powrotu (warunkującego położenie danej tkanki). Pozwala to na ocenę wielkości, kształtu, a także struktury narządów.

Aparat ultrasonograficzny składa się z głowicy oraz aparatu z monitorem. Głowica jest niewielkim urządzeniem, o właściwościach zarówno wysyłania ultradźwięków jak i odbierania ich echa. Zwykle do dyspozycji mamy kilka głowic. 

Czasami wykorzystujemy sondy ultrasonograficzne. Różnią się one w zależności od rodzaju struktury, do której badania służą. Np. do badania jamy brzusznej używa się głowic ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz, natomiast do badania oczu stosuje się głowice o wyższej częstotliwości, dochodzącej nawet do 20 MHz.

Głowice wysyłają fale ultradźwiękowe, które padając na granicę dwóch tkanek niemalże całkowicie przez nie przenika (99%), natomiast jedynie 1% fali ulega odbiciu.