Ginekologiczny aparat USG


Przede wszystkim powinien być wyposażony w głowicę konweksową brzuszną. Idealnie jeśli jest z Dopplerem ze względu na ocenę naczyń i echo serca płodu.

Ginekologiczny aparat USG

Przede wszystkim powinien być wyposażony w głowicę konweksową brzuszną. Idealnie jeśli jest z Dopplerem ze względu na ocenę naczyń i echo serca płodu. Musi tez posiadać głowicę waginalną oraz głowicę liniową, jeśli lekarz bada piersi. Bardzo pożądana jest głowica trójwymiarowa.

Aparat USG powinien posiadać oprogramowanie aplikacyjno – pomiarowe dla ginekologii i położnictwa wraz z możliwością raportowania. Warto też wyposażyć aparaty w automaty pomiarowe umożliwiające wykonanie pomiarów położniczych, tryb obrazowania harmonicznego oraz technologię podwyższającą rozdzielczość. Daje to możliwość oczyszczenia obrazu z niepożądanych plamek i innych zakłóceń. Najnowocześniejsza jest technologia obrazowania w technice krzyżowej, wielokierunkowego rozchodzenia się fal ultradźwiękowych.

Aparat USG dla ginekologii można nabyć już za kwotę 70 tyś. zł, jednak sprzęt wykorzystujący zaawansowane technologie może kosztować nawet 100 – 150 tyś. Wszystko zależy od klasy aparatu, zastosowanych technologii a także wyposażenia dodatkowego.

Dobrze wyposażone urządzenia z technologią obrazowania w 4D mogą osiągać ceny od 300 do 500 tyś. zł. Taki aparat daje ogromne możliwości diagnozowania wewnątrz owodniowego, obrazowanie szkieletowe czy tomograficzne.